iWings

We make it visible.

NON-INDUSTRIAL

Naast onze diensten die we leveren voor de industrie hebben we ook de mogelijkheid om uw specifiek project, bedrijf of andere activiteit in beeld te brengen.

OIL & GAS

Binnen de Oil & Gas sector bieden wij u de juiste oplossing tot het inspecteren van onder andere opslagtanks, flaires, leidingen, bullets, sferen en ander equipment.

ENERGIE SECTOR

Wij zorgen voor het uitvoeren van inspecties door innovatief om te springen met nieuwe technologieën.

CONSTRUCTIE & BOUW

iWings biedt u de mogelijkheid tot het in beeld brengen van uw projecten in alle mogelijke tussentijdse fasen.

SPECIALISATIE

iWings is gespecialiseerd in het leveren van verscheidene diensten door gebruik te maken van UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) of drones.

Wij voeren opdrachten uit voor o.a. de Oil & Gas sector, Energy sector, Constructie / Bouw sector en verschillende andere domeinen.

A few things we’re great at

Onze nadruk ligt op het innovatief inzetten van UAV’s om uw assets of projecten nog beter in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat dit op een zo veilig en efficiënt mogelijke wijze uitgevoerd wordt waarbij u als eindklant een optimaal eindresultaat bereikt.

INSPECTIES | OPNAMES | DATA CAPTURING

Het uitvoeren van inspecties, opnames of algemene data capturing wordt daarom ook enkel uitgevoerd door opgeleide en gecertifieerde RPAS Klasse 1 piloten.

BOUW, OLIE EN GAS SECTOR

Onze jarenlange ervaring in de bouw- en olie en gas sector zorgt voor een correct verloop van de opdrachten in functie van veiligheid, risico analyses, omkadering van het project, focus op de juiste onderdelen en vooral een praktijkgerichte aanpak van de opdrachten.

UAV | UNMANNED AERIAL VEHICLES

Door het inzetten van UAV’s zal u niet enkel een enorme tijdswinst merken met haarscherpe beelden als resultaat maar tevens ook een daling in operationele kosten door het elimineren van verschillende randvoorwaarden.

INNOVATIE | INSPECTIE

iWings staat voor innovatie en inspectie, waarbij we het verschil maken door jarenlange praktijkexpertise in verschillende domeinen. Uw asset of project is onze zorg!

SERVICES

Non-industrial services

Naast onze diensten die we leveren voor de industrie hebben we ook de mogelijkheid om uw specifiek project, bedrijf of andere activiteit in beeld te brengen.

Voor verdere informatie over deze diensten verwijzen wij graag naar onze sociale media kanalen. U kan ons tevens steeds vrijblijvend contacteren via onze contactpagina.
LUCHTFOTO’S

Door gebruik te maken van luchtfoto’s en luchtvideo-opnames bieden wij u een andere dimensie aan uw projecten.

CULTUREEL ERFGOED

Het in beeld brengen van culturele gebouwen, activiteiten of verkoopeigendommen vanuit een vogelperspectief biedt een enorme toegevoegde waarde.

PRIVE EIGENDOM

Heeft u nood aan het inspecteren van uw eigendom, controle van daken, afwateringssystemen of andere? Wij bieden u graag de mogelijke oplossing!

EIGENDOM INSPECTIE

Heeft u nood aan het inspecteren van uw eigendom, controle van daken, afwateringssystemen of andere? Wij bieden u graag de mogelijke oplossing!

Industrial Services

Oil & Gas

opslagtanks, flaires, leidingen, bullets, sferen en ander equipment. Wij maken gebruik van UAV’s met gemonteerde inspectiecamera’s die ook fouten kunnen detecteren door gebruik te maken van image data binnen specifieke golflengtes rond het elektromagnetisch spectrum. De resultaten die hieruit voortvloeien zijn in normale omstandigheden vanop afstand niet onmiddellijk detecteerbaar met het blote oog.

Inspecties variëren van het in kaart brengen van de huidige toestand van uw equipment tot het nemen van emissie beelden op grotere installaties. Het inzetten van de UAV’s van iWings zorgt tevens voor een reductie in werken op hoogte en stellingkosten waarbij veiligheid en het innovatief inzetten van nieuwe systemen een andere dimensie bezorgen en tevens complementair zijn tijdens de inspecties. Onze jarenlange praktijkervaring binnen deze sector zorgt tevens voor een correcte interpretatie van uw opdrachten.

Energy

Wij zorgen voor het uitvoeren van inspecties door innovatief om te springen met nieuwe technologieën. Een algemene tussentijdse inspectie van bijvoorbeeld windmolens kan nu uitgevoerd worden met een significante tijdsreductie waarbij de opgenomen image data haarscherpe beelden opleveren. Deze kunnen nadien gebruikt worden om de juiste herstellingen uit te voeren met de vooraf bepaalde correcte tools en middelen. Er is geen noodzaak meer om ook voor uw tussentijdse visuele inspecties gebruik te maken van equipment die werken op hoogte mogelijk maken. Het inzetten van de UAV’s van iWings zorgen tevens voor een daling in uw operationele kosten. Het inspecteren van zonpanelen met een thermisch beeld als output behoort tot onze algemene diensten die we dagdagelijks leveren. Het scannen van uw zonpanelenpark is hierdoor kosten efficiënt waarbij wij u kunnen aantonen welke panelen voldoende output leveren of mogelijk aan vervanging toe zijn.

De toepassingen die gehanteerd worden zijn tevens inzetbaar voor bijvoorbeeld inspecties van hoogspanningsmasten, schoorstenen en ander equipment binnen deze sector. Contacteer ons via onze contactpagina voor verdere informatie of toelichting.

Constructie / Bouw

iWings biedt u de mogelijkheid tot het in beeld brengen van uw projecten in alle mogelijke tussentijdse fasen. Wij beschikken tevens over de technologie om deze gegevens om te zetten in elevatiebeelden of 3D aanzichten. Het aangeleverde model oogt niet alleen mooi maar kan tevens ingeladen worden in andere bekende CAD of GIS software platformen. Hierdoor reiken wij u multifunctionele oplossingen aan om op een eenvoudige en kost efficiënte wijze uw projecten zeer snel en nauwkeurig in kaart te brengen.

Volumeberekeningen gebaseerd op correcte image data behoren tot onze verscheidenheid aan activiteiten, wij zetten uw project- of stockgegevens om tot bruikbare rapportage- of controletools. Het visueel inspecteren van bruggen, gebouwen, land surveys, etc, iWings biedt voor uw vraag de juiste oplossing. U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via onze contactpagina.

Projecten

Een greep uit onze projecten

Oil Gas

 

3D Modelling

Volume

Mining Elevation

Powerline

Vastgoed

Photomap Detailed

Elevation

Contacteer ons